Přihláška ke studiu na naší škole

Žádám o přijetí mého dítěte podle ustanovení §36 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

k povinné školní docházce

 v Základní škole Orlová – Lutyně Školní 862 okres Karviná, příspěvková organizace.

Vyplnění přihlášky

Pokud si přejete vyplnit přihlášku, klikněte prosím:


Prohlédnout stav / změnit přihlášku

Pokud si přejete zkontrolovat, tisknout, případně změnit dříve vyplněnou přihlášku, zadejte její kód a zvolte žádanou funkci.
Kód formuláře:

   


Děkujeme za vyplnění.

Tento zápisový lístek přijďte osobně podepsat v době zápisu do prvních tříd, který proběhne dne 21. dubna 2022 ve 13:00-17:00  hodin nebo 22. dubna 2022 v 8:00-12:00 hodin.

  • Kontakty

   • Základní škola Orlová - Lutyně Školní 862 okres Karviná, příspěvková organizace
   • Školní 862 735 14 Orlová-Lutyně Czech Republic
   • (+420) 596 511 938
   • sekretariat.skolni@zsskolni.org
   • Mgr. Marek Tešnar
   • 48004201
   • 4aqy628
  • Přihlášení